ساک تعویض شامل: ساک و زیرانداز قابل تاشدن، گیره عروسک، پستانک و مقدار زیادی جابرای

وسایل شماست. می توانید ساک را به کالسکه متصل نمایید و یا بر روی شانه خود حمل نمایید.

 

 

 


 

 info@iranpram.com                                          کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردیس کالا ایساتیس می باشد.